Długa droga pieniędzy między bankami

do banków europejskich kwoty zysków z prania pieniędzy do Ameryki Południowej poprzez banki panamskie pieniądze na prowadzenie dalszej działalności przestępczej związanej z uprawą koki.

W ciągu 2 lat wyprano ponad 1,2 mld USD. Materiał dowodowy w tej sprawie gromadzono, monitorując przepływy pieniędzy dokonywane za pomocą sprawozdań typu CTR (deklaracja transakcji walutowych)

-1 CMIR (deklaracja waluty i dokumentów pieniężnych). Do sukcesu władz ścigania przyczyniły się także zawiadomienia o transakcjach podejrzanych z Banku Wells Fargo oraz Bank oł’ America. Dzięki tym działaniom aresztowano 100 członków zorganizowanej grupy przestępczej, skonfiskowano

-2 tys. funtów kokainy, 1,3 min USD w gotówce, 19 min USD w biżuterii, 43 pojazdy i 200 tys. USD w sprzęcie komputerowym. Poza tym 45 min USD na rachunkach bankowych w USA i Europie. Za pranie pieniędzy skazano także kierownictwo Banco de Occedente (Panama) i zasądzono grzywnę w wysokości 5 min USD (zob. rys. 4).

About The Author

admin

Leave a Reply