Czemu w Polsce tak łatwo było prać pieniądze?

Na kształtowanie się liczby ujawnionych przypadków prania pieniędzy w Polsce wpływ mają: S nienadążanie przeobrażeń prawa, w szczególności gospodarczego i finansowego, co skutkuje powstawaniem luk prawnych umożliwiających uzyskiwanie nielegalnych dochodów, a także stosowanie nowych sposobów ich legalizacji

niestabilność prawa E3 rozwój zorganizowanej przestępczości (obecnie w Polsce działa ok. 500 zorganizowanych grup przestępczych) ułatwiających modyfikacje i doskonalenie metod prania

H rozwój rynku zbytu narkotyków, zwiększanie się liczby tras tranzytowych dla tego towaru przez Polskę do innych państw europejskich oraz wzrost produkcji narkotyków w Polsce, a więc przestępczości, która przynosi sprawcom największe dochody

About The Author

admin

Leave a Reply