Co robi prezes banku po otrzymaniu akcetacji?

w centrali banku prezes banku (ewentualnie dyrektor wskazanego departamentu), po uzyskaniu akceptacji departamentu prawnego i departamentu rachunkowości i operacji bankowych.

Inne postanowienia dotyczące odpowiedzialności podmiotowej za zawiadomienie uznać należy za mniej korzystne z następujących względów: zespół ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy odpowiedzialność nie powinna spoczywać na komórce nie będącej elementem struktury organizacyjnej banku poza tym skuteczność podejmowania decyzji kolegialnie jest mniejsza

kierownik biura prawnego osoba ta powinna jedynie wyrażać opinię co do znamion przestępstwa prezes banku w przypadku podejrzeń w oddziałach zawiadomienie powinno być kierowane do właściwych miejscowo organów prokuratury, stąd takie rozstrzygnięcie powodować może znaczne wydłużenie czasowe dotyczące rozpatrzenia możliwości zawiadomienia

About The Author

admin

Leave a Reply