Charakterystyka ujawnionych przypadków prania pieniędzy

SI Wszczęte przez Prokuraturę Rejonową w G. postępowanie karne w sprawie o pranie pieniędzy nastąpiło na podstawie zawiadomienia banku, z treści którego wynikało, iż posiadacz rachunku walutowego „A” złożył dyspozycję przekazania kwoty 100 DEM na konto firmy niemieckiej HR GmbH, prowadzone przez Banque Internationale w Luksemburgu. Bank nie wykonał dyspozycji, ponieważ właściciel rachunku nie potrafił wyjaśnić przyczyny przekazu. Do zawiadomienia dołączono pismo Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego z 5 października 1995 roku informujące, że pojawiające się w dużej skali operacje związane z bliżej nieokreślonym „systemem komputerowym” mogą służyć praniu pieniędzy. W toku dochodzenia na podstawie zeznań świadków ustalono, iż posiadacz rachunku za namową znajomej chciał wziąć udział w przedsięwzięciu o nazwie „Skyline”. Wpłacone na rachunek walutowy pieniądze pochodziły z oszczędności. Dochodzenie umorzono wobec stwierdzenia, że przestępstwa nie popełniono.

ii Holenderski Bank INV w ciągu dwóch miesięcy 1995 roku stwierdził przepływ dużych sum środków pieniężnych na rachunku firmy „Family Holding”. Na rachunek ten wpłacono ponad milion guldenów gotówką i przelewem. W tym samym czasie ponad pół miliona guldenów zostało wypłacone z konta i wpłacone na rachunek przejściowy jednego z banków zagranicznych w Holandii. Bank poinformował Biuro Wykrywania Niejasnych Transakcji o wszystkich operacjach firmy „Family Holding”. Wcześniejsze informacje z Banku INV, a także analiza tego przypadku przez wyspecjalizowany organ pozabankowy pozwoliły na sprecyzowanie podejrzeń

o pranie pieniędzy i skuteczne prowadzenie sprawy karnej. Charakterystyka ujawnionych przypadków prania pieniędzy z wykorzystaniem działalności bankowej na świecie

About The Author

admin

Leave a Reply