Banki komercyjne a próba

Podkreślić należy, że w próbie banków komercyjnych uczestniczyły: dwa największe banki detaliczne Pekao SA i PKO BP, pięć spośród tzw. „dziewiątki” banków wyodrębnionych w 1989 r. z Narodowego Banku Polskiego, największy bank w Polsce Bank Gospodarki Żywnościowej i jeden bank z udziałem zagranicznym.

Analiza programów wewnątrzbankowych zawiera porównanie ich zakresu przedmiotowego według siedmiu obszarów tematycznych, najistotniejszych w bankowej praktyce przeciwdziałania praniu pieniędzy. Obszarami tymi są:

identyfikacja klientów, ES prowadzenie rejestrów, H powiadamianie organów ścigania, ii kontrola wewnętrzna realizacji programów, E3 szkolenie kadry kierowniczej i podstawowej,

koordynacja działań w zakresie przeciwdziałania procederowi. Poza tym analiza obejmuje ocenę jakości okresowych uzupełnień programów oraz ich korekty, wynikającej np. z adaptacji niektórych przydatnych rozwiązań stosowanych w bankach zachodnioeuropejskich i krajowych, zmian w prawie bankowym, a w szczególności zmian powodowanych kryminalizacją procederu w latach 199395. Odrębnym elementem badań jest analiza konstrukcji prawnej poszczególnych programów wewnątrzbankowych.

About The Author

admin

Leave a Reply