Analizowanie programów

-1. Zdecydowana większość analizowanych programów (28) zawiera w częściach wstępnych definicję prania pieniędzy zawartą w art. 5 ustawy o ochronie obrotu gospodarczego. Zastępuje ona pojęcie wprowadzone do polskiego prawa zarządzeniem nr 16/92. Tym samym, pranie pieniędzy nie jest w programach określone jako zjawisko, ale jako przestępstwo.

-2. Większość programów (20) wskazuje odrębnie na mechanizmy sprawcze prania pieniędzy przez pracowników bankowych. W związku z tym stanowią one także, że nieprzestrzeganie zasad programów (regulaminowych) powodować może odpowiedzialność karną pracowników bankowych na podstawie odpowiedniego przepisu karnego.

-3. W programach dokonano uaktualnienia definicji dowodu księgowego zgodnie z art. 21 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości. 4. Zmianie, zgodnie z ustawą z 7 Iipca 1994 r. o denominacji złotego , poddano kwotę warunkującą wywiązywanie się z obowiązku rejestracji 20 tys. zł.

About The Author

admin

Leave a Reply