Aktywność w działalności przestępczej

których obywatele wykazują aktywność w działalności przestępczej polegającej na wymuszaniu okupów i haraczu, na terenie których toczą się konflikty zbrojne lub które wykazują dużą aktywność w dziedzinie podnoszenia potencjału zbrojnego,

których obywatele wykazują aktywność w działalności terrorystycznej, znanych jako trasy tranzytowe i przeładunkowe przemytu narkotyków, broni, materiałów wybuchowych itp.,

znanych jako oazy tajemnicy bankowej bądź raje podatkowe oraz posiadające mniej rygorystyczne przepisy podatkowe, które nie stosują się lub czynią to w sposób niedostateczny do zaleceń Grupy Roboczej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) określenie katalogu tych państw wymaga ścisłej współpracy z organami ścigania, które dysponują wiedzą dotyczącą np. międzynarodowych organizacji przestępczych,

About The Author

admin

Leave a Reply